Text Box: Wie aan het boerenland denkt, denkt ook aan weidevogels zoals kievit, grutto, scholekster en wulp. Ieder voorjaar zullen er weer veel weidevogels op het gewone boerenland gaan broeden. De huidige gras- en bouwlandpercelen worden echter veel intensiever gebruikt dan in het verleden. Weidevogels krijgen minder gelegenheid om hun eieren uit te broeden en om hun jongen groot te brengen. Weidevogelbeheer wordt daarom steeds meer noodzakelijk.
De vereniging Veluwe IJsselzoom werkt hieraan op twee manieren aan mee:
Het opstellen van collectieve weidevogelplannen voor weidevogelgebieden. meer
ondersteunen van vrijwillige weidevogelbescherming. meer
 
                                                                        

                                                           

Weidevogel beheer

 Ganzenfourageergebieden

 Subsidie Natuur & Landschap

 Advisering beplantingsplannen

 Landschapsonderhoud

 De Vereniging

 Archief

 Handige links